З А К Љ У Ч А К о усвајању Извјештаја о реализацији Плана капиталних и других значајнијих улагања у 2020. години у складу са Стратегијом развоја општине брод за период 2016. – 2020. година

Attachments

CONTACT US

If there are any questions you'd like to ask, please fill in the below form and one of our team members will contact you back.

X
CONTACT US